Про факультет  

   

Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

Науковий гурток

242403947_1098170274051344_3279808061628821420_n.jpg                 Кожем'яко Анастасія - I курс магістратури НПУ ім. М.П. Драгоманова 

Статті, тези магістрів 

У вересні відбулось перше організаційне засідання наукового гуртка.

З вступним словом виступила завідувачка кафедри олімпійського і професійного спорту доктор педагогічних наук, професор І.М.Медведєва, яка акцентувала увагу магістрантів на сучасних тенденціях розвитку галузі та ринку праці.IMG_20210908_141520.jpg

План роботи наукового гуртка

«Актуальні питання фізичної культури і спорту»

на 2021 – 2022 рр.

Вид діяльності

Орієнтовні терміни

1

Організаційне засідання в рамках засідання кафедри (затвердження плану та напрямів діяльності)

вересень

2

Повідомлення здобувачам вищої освіти про напрями роботи наукового гуртка, узгодження графіку

вересень

3

Визначення пріоритетних напрямів діяльності на поточний рік з урахуванням тематики кваліфікаційних досліджень

відповідно до графіку затвердження тем кваліфікаційних досліджень

4

Визначення потенційних учасників наукових та науково-практичних заходів, організованих факультетом / кафедрою

відповідно до графіку наукової роботи факультету

5

Коучинг та тьютерський супровід підготовки апробаційних матеріалів досліджень

протягом навчального року відповідно до термінів прийому публікацій

6

Підготовка матеріалів Збірника НТСА НПУ імені М.П. Драгоманова

протягом навчального року відповідно до термінів прийому публікацій

7

Обговорення підсумків

червень

Прим. 1: підсумки окремих напрямів діяльності ураховуються при підготовки звітної документації науково-дослідницької та переддипломної практик магістрантів.

Прим. 2: за потреби можливі зустрічі з практичними працівниками галузі ФК і спорт

На кафедрі діє науковий гурток
«Актуальні питання фізичної культури і спорту»
для магістрантів та бакалаврів, які виявили бажання займатися науково-дослідницькою діяльністю. Гурток має інтегроване спрямування та передбачає такі основні напрями: методики/технології тренування спортсменів (з урахуванням виду спорту та кваліфікації); розвиток фізичних якостей у спортсменів (з урахуванням виду спорту та кваліфікації); психологічна підготовка спортсменів (з урахуванням виду спорту та кваліфікації) до різних видів діяльності; тенденційні напрями розвитку спорту. Напрями обумовлені тематикою магістерських досліджень випускників попередніх років та прогнозованими темами і передбачають дослідження широкого кола питань галузі ФК і спорту та можуть варіювати відповідно до тенденційних змін розвитку галузі та загально-цивілізаційних процесів. Потреба створення наукового гуртка паралельно з діяльністю студентського наукового товариства окреслена прийняттям стандарту спеціальності й оновленими вимогами до рівня виконання кваліфікаційних досліджень, а його діяльність спрямована на допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці робіт апробаційного характеру та здійсненні дослідницької частини кваліфікаційних робіт. Склад наукового гуртка не постійний (як студентів, так і викладачів). Загальну науково-організаційну діяльність щодо роботи з магістрантами здійснює доктор педагогічних наук, професор Н.О. Терентьєва.
 
 
 
 
Ввод
 

Вы отправили