Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

Кафедра теорії та методики фізичного виховання

 

director 300 x 312

 

Олексій Валерійович Тимошенко – декан факультету фізичного виховання, спорту та здоров’я Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Доктор педагогічних наук, професор. Академік академії наук вищої школи України. Здійснює загальне керівництво навчальною, науковою та організаційною роботою ввіреного структурного підрозділу. Є головою науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України з питань фізичної культури і спорту, членом Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, членом Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні, головним редактором Наукового часопису Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) та головою редакційної колегії науково-методичного журналу «Фізичне виховання в рідній школі».

Олексій Валерійович Тимошенко має звання Почесного працівника фізичної культури та спорту України, нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України». Професор О.В. Тимошенко є головою спеціалізованої вченої ради університету Д 026.053.14 зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) з правом захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Автор багатьох наукових праць, зокрема: методичних посібників «Основи моделювання і прогнозування у фізичному вихованні та спорті» (у співавторстві з Ж.Г. Дьоміною) , «Організація і управління професійною підготовкою майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту», підручника «Основи теорії і методики спортивних і рухливих ігор» (у співавторстві з Р.М. Мішаровським), монографії «Теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури у ВНЗ» та ін.

Олексій Валерійович Тимошенко підготував 4 доктори наук і 7 кандидатів наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я), активно допомагає докторантам та аспірантам як знаний фахівець з теорії і методики фізичного виховання.