Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

Робоча програма Анатомія людини та спортивна морфологія

Робоча програма Долікарська медична допомога

Робоча програма Біомеханіка

Робоча програма Педагогіка

Робоча програма Олімпійський і професійний спорт

Робоча програма Іноземна мова 

Робоча програма Основи спортивної підготовки

Робоча програма Загальна фізіологія людини та фізіологія фізичних вправ

Робоча програма Біохімія та біохімічні основи фізичного виховання

Робоча програма Адаптація та функціональні резерви людини

Робоча програма Загальна гігієна та гігієна фізичних вправ

Робоча програма ТМФВ

Робоча програма Теорія і методика викладання гімнастики

Робоча програма Рухливі ігри

Робоча програма Масаж

Робоча програма Соціально-екологічна безпека життєдіяльності

Робоча програма Українська культура

Робоча програма Історія Української Державності

Робоча програма Теорія юнацького спорту

Робоча програма Філософія

Робоча програма Жіночий спорт

Робоча програма Педагогічний контроль у фізичному вихованні і спорті з основами математичної статистики

Робоча програма Основи науково дослідної діяльності

Робоча програма Сучасні інформаційні технології

Робоча програма Вступ до спеціальності

Робоча програма Історія фізичної культури і спорту

Робоча програма Теорія і технологія оздоровчо-рекреаційної діяльності

Робоча програма Українська мова (за професійним спрямуванням)

Робоча програма Психологія

 Робоча програма Спортивні споруди і обладнання

Робоча програма Психологія спорту