ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ОСВІТА І НАУКА 2020"