Про факультет  

   

Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

Кафедра олімпійського і професійного спорту

 

 

138826185_126546735964125_8835270675394718093_n.jpgНаталія Олександрівна Терентьєва - доктор педагогічних наук, професор.                               

 Завершила у 1997 році Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького з отриманням кваліфікації вчителя біології і хімії; у цьому ж році завершила навчання на ІІ державних курсах іноземних мов «Інтерлінгва» (Центр стаціонарного і заочного навчання іноземним мовам «Леся») та отримала свідоцтво з правом викладання в англійської мови в усіх типах шкіл. У 1999 році по завершенні Національного університету «Києво-Могилянська Академія» отримала кваліфікацію магістра екології, викладача вищої школи. Паралельно працювала учителем англійської мови Київської гімназії «Троєщина» та Київської загальноосвітньої школи № 301.

З 2001 року почала працювати у закладах вищої освіти. Працювала на різних посадах (від лаборанта й асистента-стажиста до професора) у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького; Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту; Київському університеті імені Бориса Грінченка; Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (м. Слов’янськ); Національному університеті “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка. Була координатором наукової роботи гімназії 267 (м. Київ).

Завершила аспірантуру та успішно захистила кандидатську дисертацію з теми “Розвиток політехнічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах України (ХХ століття)” зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історії педагогіки. Кандидат педагогічних наук з 2007 року. У 2011 році отримала вчене звання доцента. У 2016 році по завершенні докторантури захистила докторську дисертацію з теми “Тенденції розвитку університетської освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)” зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історії педагогіки. Вчене звання професора отримала у 2018 році.

Паралельно у 2018 році завершила магістерську програму зі спеціальності Менеджмент (спеціалізація Управління навчальним закладом.

На кафедрі постійно проводиться науково-дослідна та науково-методична робота. Загальнокафедральний напрям наукової роботи: Зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів.На кафедрі ведеться підготовка кандидатів наук та робота з пошукачами. Щорічно викладачі кафедри беруть участь у звітно-науковій конференції університету, а також приймають участь в інших українських та міжнарожних конференціях та семінарах. Теоретичний аналіз спеціальної літератури і практичного досвіду роботи викладачі кафедри показують у своїх виданнях, а саме: монографіях, методичних розробках, статтях тощо.