Про факультет  

   

Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

На кафедрі постійно проводиться науково-дослідна та науково-методична робота. Загальнокафедральний напрям наукової роботи: Зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів.На кафедрі ведеться підготовка кандидатів наук та робота з пошукачами. Щорічно викладачі кафедри беруть участь у звітно-науковій конференції університету, а також приймають участь в інших українських та міжнарожних конференціях та семінарах. Теоретичний аналіз спеціальної літератури і практичного досвіду роботи викладачі кафедри показують у своїх виданнях, а саме: монографіях, методичних розробках, статтях тощо.