Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

Нормативно-правові документи

Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Кабінет Міністрів України (постанова)від 5 грудня 2018 р. № 1021 Київ, Про затвердження Державної цільової програми з медичної, фізичної реабілітації та психосоціальної реадаптації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2023 року

 Зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»

 Стандарт вищої освіти за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія" галузі знань 22 "Охорони здоров'я "для першого ( бакалаврського) рівня вищої освіт 

 Закон України «Про вищу освіту»

 Постанова КМУ від 29.04.2015 №266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (зі змінами)

 Постанова КМУ від 10.05.2018 №354 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра»

 Постанова КМУ від 28.03.2018 №334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» (зі змінами)

 Наказ МОЗ України від 19.02.2019 №419 «Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів» (реєстрація у Мін'юсті 20.03.2019 за №279/33250)