Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

 

 

SushchenkoLudaСущенко Людмила Петрівна - доктор педагогічних наук, кандидат філософських наук.  

Сущенко Людмила Петрівна народилася 18 травня 1958 року.

У 1982 році закінчила Дніпропетровський державний університет (нині Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).

Кандидат філософських наук (1997 р.), дисертація на тему «Здоровий спосіб життя як об’єкт соціального пізнання» за спеціальністю 09.00.03 –  соціальна філософія і філософія історії під керівництвом доктора філософських наук, професора В.П. Беха. Доцент кафедри валеології (2000 р.).

Доктор педагогічних наук (2004 р.), дисертація на тему
«Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти під науковим консультуванням дійсного члена (академіка) Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора С.О. Сисоєвої.

Професор кафедри фізичної реабілітації (2005 р.)

 

Член редколегії наукових журналів «Освітній дискурс» і «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)».

Член спеціалізованих вчених рад НПУ імені М.П. Драгоманова із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та зі спеціальності 13.00.02 – теорія  та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

Стаж науково-педагогічної діяльності 39  років.

Кваліфікація викладача: Диплом з відзнакою ЖВ-І № 119873, Дніпропетровський державний університет,

рік закінчення: 1982,

Диплом доктора наук ДД 003591,

виданий 12.05.2004,

науковий ступінь: доктор педагогічних наук,

спеціальність: теорія і методика професійної освіти.

Диплом кандидата наук KН 13536,

виданий 18.04.1997,

науковий ступінь: кандидат філософських наук.

Атестат професора 02ПP 003725, виданий

19.10.2005.

Атестат доцента 00392, виданий

27.04.2000.

 

З 1982 року працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента, професора.

З 2004 року по теперішній час Л.П. Сущенко працює на посаді завідувача кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П.  Драгоманова.

Нагороди. Знак МОН «Відмінник освіти України», відомча заохочувальна відзнака Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту «За активну громадську діяльність», медаль НПУ імені М. П. Драгоманова «За наукові досягнення», Орден Рівноапостольної княгині Ольги Київського патріархату Помісної Української православної церкви, медаль Національної академії педагогічних наук України «Григорій Сковорода», «Заслужений працівник освіти України».

Вона є членом громадської організації

«Всеукраїнської об’єднання фізичних терапевтів». 

 Викладає дисципліни: «Методи наукових досліджень у фізичній терапії, ерготерапії», «Професійна діяльність фізичного терапевта», «Науковий семінар», «Основи науково-дослідної роботи», «Всуп до спеціальності».

Сертифікати про вебінари:

  1. Сертифікат про членство у ГО Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів. Реєстраційний номер КВ-005.
  2. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «Основи застосування МКФ у реабілітаційній практиці» №01689-21 від 4.03.2021.
  3. Сертифікат про участь у вебінарі «Клінічні рекомендації фізичної терапії пацієнтів з ковід-19, які перебувають на додатковому кисневому постачанні» №01746 від 13.04.2021.
  4. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «Як скласти профіль функціонування. Кодування за МКФ» №01714 від 20.04.2021.
  5. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «З чого почати впроваджувати МКФ» №01801 від 27.04.2021.
  6. Сертифікат Фахової школи «Фізичний терапевт – самостійний чи командний гравець ?!» №ФЗМ/реаб05/02/027 від 17.05.2021.
  7. Сертифікат про участь в онлайн-форумі «Освіта. Бізнес. Держава. Співробітництво заради добробуту» № ПК- К 21-06/161.

Підвищення кваліфікації:

1. Сертифікат Sushchenko L про міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія на прикладі платформ Zoom та Moodle» «Distance learning tools for training of specialists in physical culture and sports, physical therapy and ergotherapy: Zoom and Moodle platforms», ES №5715/2021 від 12.04.2021.

2. Посвідчення про підвищення кваліфікації «Навчання фахівців із питань фізичної терапії, ерготерапії та реабілітаційної медицини» зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» № АС 065-001.

Під науковим консультуванням Л.П. Сущенко захищено 17 докторів педагогічних наук

Р.П.Карпюк «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання у вищих навчальних закладах»; Н.О. Бєлікова «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності»; А.В. Віндюк «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти»; В.М. Єфімова «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до використання здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності»;  Є.А. Захаріна «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи»; Л.І. Іванова «Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я»; Ю.О. Лянной «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах»;  М.В. Василенко «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти»;О.В. Базильчук «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до роботи з відновлення здоров’я спортсменів»;А.В. Сватьєв «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх тренерів-викладачів з обраного виду спорту»; О.М. Войтовська «Теоретичні і методичні засади професійного розвитку вчителів фізичної культури в умовах післядипломної педагогічної освіти»,Л.В. Денисова «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх магістрів фізичної культури і спорту з використанням інформаційно-комунікаційних технологій»;  О.О. Безкопильний «Система підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі»; Білик В.Г. - «Теоретичні і методичні засади природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти»; Дутчак Ю.В. - «Система забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури»; Денисенко Н.Г. - «Теоретичні і методичні засади формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури»; Копочинська Ю.В. -еоретичні і методичні засади формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії в закладах вищої освіти".

Під керівництвом Л.П. Сущенко захищено 17 кандидатів педагогічних наук –
Л.І. Іванова «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів»; Л.В. Безкоровайна «Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до впровадження технології спортивного менеджменту»; Л.П. Арефьєва «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позакласної виховної роботи у старшій школі»; Л.О. Коновальська «Формування методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін»; Н.М. Самсутіна «Формування професійних функціональних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури у процесі фахової підготовки»; Н.С. Сударєва  «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах»; Т.В. Іваненко «Формування позитивно ціннісного ставлення студенток університету до оздоровчої діяльності»; Г.О. Остапенко «Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації здоровязбережувального навчально-виховного середовища загальноосвітньої школи»;  О.В. Погонцева «Формування готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до професійної діяльності в оздоровчих центрах»;  Т.Б. Тищенко «Формування готовності майбутніх 45 фахівців фізичного виховання та спорту до маркетингової діяльності»;  В.В. Колосовська «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації особистісно-орієнтованого підходу у спортивно-масовій роботі з учнями»;  О.В. Омельчук «Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення природничо-наукових дисциплін»; О.М. Войтовська «Педагогічна діагностика професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення біологічних дисциплін»; В.Г. Білик «Формування готовності майбутніх учителів до здоров’яформувальної діяльності у початковій школі»; М.І. Матвієнко «Формування умінь та навичок до самостійних занять фізичними вправами студентів педагогічних університетів»; Карпенко Ю.М. «Формування готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності в реабілітаційних центрах»; Захаріна А.Г. - «Формування готовності майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності в рекреаційно-оздоровчій сфері».

 
Основні наукові праці: Основні наукові здобутки Л.П. Сущенко викладено у  240 публікаціях, з них 3 монографії, 5 навчальних посібників, 2 з яких мають Гриф Міністерства освіти і науки України, 28 тестових завдань  і 11 статей у виданнях,  внесених до міжнародних наукометричних баз Scopus і Web of Science.

Член редколегії наукових журналів «Освітній дискурс» і збірника наукових праць (журналу) «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка».

 

Має 18 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твори, повязані з застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій в умовах сучасної парадигми вищої освіти.