Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

 

На базі кафедри проводиться науково-дослідна робота (НДР) за двома напрямками:
Науковий керівник – зав. кафедрою, доктор біологічних наук, професор О. О. Приймаков – «Моніторинг та прогнозування резервних можливостей організму людини»,
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент М.Ф.Хорошуха – «Медико-біологічні та валеологічні  проблеми здоров’я людей з різними фізичними  можливостями».

bo6 202 x 134

Доцент Омельчук О.В., професор В.Г. Ткачук, ст. викладач Д.М. Лахно, професор Хорошуха В.Ф. обговорюють напрямки  НДР кафедри БОФВСД

Результати науково-дослідної роботи співробітників кафедри активно впроваджуються в навчальний процес підготовки фахівців фізичної культури і відображені в різних формах: монографіях, підручниках, посібниках, навчально-методичних та наукових статтях т ін. За матеріалами науково-дослідної роботи співробітники кафедри прийняли участь у багатьох міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах та семінарах.

bo7 249 x 175bo8 231 x 174

Професор В.Г. Ткачук, професор С.С. Ермаков (Харкив), професор О.О. Приймаков, доцент Омельчук О.В., доцент Хорошуха В.Ф., доцент Левицька Л.М. на міжнародної науково-практичній конференції 2008 р.

 Результати науково-дослідної роботи співробітників кафедри активно впроваджуються в навчальний процес підготовки фахівців фізичної культури і відображені в різних формах: монографіях, підручниках, посібниках, навчально-методичних та наукових статтях т ін..
З часу створення кафедри біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін співробітниками опубліковано понад 180 навчально-методичних та наукових публікацій.

 

Види (форми) науково-дослідної роботи на кафедрі:

 Комплексний контроль фізичного стану осіб різного віку, що займаються ФК і спортом з використанням методів електрокардіографії, тонометрії, варіаційної пульсографії, реоенцефалографії, реовазографії, пульсоксиметрії, інтегральної реокардіографії, велоергометрії, спірографії, спірометрії, пневмотахіметрії, психофізіологічних тестів, тощо.
        Біологічний моніторинг фізичного розвитку, функціонального и психічного стану студентів и осіб, що замаються ФК і спортом.
       Розробка і вдосконалення адекватних критеріїв і диференційованих шкал оцінок різних сторін підготовленості осіб, які займаються ФК і спортом.
       Створення бази даних (та локальної мережі) для зберігання та використання інформації про різні сторони підготовленості обстежуваних.
       Розробка модельних характеристик структури підготовленості осіб, які займаються ФК і елітних спортсменів.
      Розробка та апробація дослідницьких програм за кожною методикою та відпрацювання методик обстеження;
      Створення сучасної матеріально-технічної бази для проведення навчально-методичної та практичної діяльності.