Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

Кафедра медико-біологічних і валеологічних основ здоров'язбережувальної освіти та фізичного виховання

              Про кафедру           

Білик_ВГ.jpgЗавідувач кафедри: Білик Валентина Григорівна, доктор педагогічних наук, професор

Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «014 Середня освіта. Здоров’я людини» за такими ступенями вищої освіти: бакалавр, магістр.

 Контакти:

 тел.png

(044)  486-41-40

 gmail-pochta.jpg        Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 феесбук.jpg  https://tinyurl.com/4suw966z

Кафедру медико-біологічних і валеологічних основ здоров'язбережувальної освіти та фізичного виховання

створено 6 жовтня 2021 року згідно наказу ректора № 1020-П  на підставі об'єднання кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров'я та кафедри біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін.

Кафедра медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров’я: сторінки історії

Відправною точкою заснування кафедри Медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров’я можна вважати 1864 рік. Цього року, за поданням Миколи Пирогова, Рада Київського університету імені Святого Володимира впровадила викладання анатомії, фізіології, гігієни, основ догляду за здоровою і хворою дитиною на ряді факультетів, зокрема й на педагогічних курсах. Медико-біологічну підготовку отримували також слухачі жіночої вчительської семінарії імені К.Д. Ушинського та Фребелівського жіночого педагогічного інституту, який було створено у м. Києві в 1907 році. Саме на базі цих навчальних закладів у 1920 році був створений Київський інститут народної освіти (пізніше Київський педагогічний інститут), що успадкував їх найкращі традиції формування медико-санітарної грамотності студентів. Створена на факультеті соціального виховання кафедра педології включала п’ять секцій, в тому числі й секцію фізіології дитини, яку очолювала В.В. Радзімовська. Викладачі кафедри, зокрема професор К.С. Мокульський, викладали анатомію і фізіологію дитини, основи медичної допомоги і педіатрію.

КАФЕДРА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ І ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 

  Білик_ВГ.jpg

 Білик Валентина Григорівна

завідувач кафедри, доктор педагогічних наук,

професор кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров’я

 

 

 

 

 

  

Освіта:

 • Київський державний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Біологія».
 • Ковельське медичне училище, спеціальність «Фельдшерська».
 • Англійська мова – «рівень С» (сертифікат British Council).
 • Польська мова – «рівень В-2» (сертифікат навчального центру «Польсько-український освітній центр»).

 Наукова діяльність:

 • Автор понад 100 наукових публікацій, серед яких: статті у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Scіence, монографії, в тому числі зарубіжні.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Формування готовності майбутніх учителів до здоров’яформувальної діяльності у початковій школі» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за темою «Теоретичні і методичні засади природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
 • Член редакційної колегії наукового журналу «Освітньо-науковий простір».
 • Член спеціалізованої вченої ради Національного педагогічного університету            імені М.П. Драгоманова Д 26.053.01 зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.07 – теорія і методика виховання, з правом захисту докторських та кандидатських дисертацій.

 Громадська та міжнародна діяльність:

 • Учасник міжнародних проектів: ERASMUS+ «Mobility Fgreement/Staff Mobility For Teaching»; «PROM».
 • Координатор програми «Рodwójny Dyplom – Double Degree», що реалізується в рамках міжнародної співпраці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та Краківського педагогічного університету імені Комісії Народної Освіти (Краків, Польща).
 • Член громадських організацій: «Міжнародна академія культури безпеки, екології та здоров’я – «МАКБЕЗ»; «Українська асоціація педагогів і психологів початкової, дошкільної та позашкільної освіти».

 Методична робота:

 • Голова предметної експертної комісії із здоров’я, безпеки та добробуту Інституту модернізації змісту освіти.
 • Співавтор Галузевого стандарту зі спеціальності «Здоров’я людини*».
 • Автор 16 праць навчально-методичного характеру, серед них 2 підручники з грифом МОН України (у співавторстві) та свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Комп’ютерна програма «БСС: діагностичне вимірювання рівнів сформованості природничо-наукової компетентності майбутніх психологів» (у співавторстві).

 Освітній компонент:

 • «Анатомія та фізіологія людини».
 • «Основи сучасної нейробіології».
 • «Інфекційні та паразитарні хвороби».
 • «Основи дієтології та побудова індивідуальних оздоровчих програм».
 • «Основи дерматології та підліткової косметології».

 Посилання на профіль в:

страшко.jpg

 

 

 

 

 

СТРАШКО СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

  професоркандидат біологічних наук 

 доцент по кафедрі анатомії, фізіології і шкільної гігієни

професор кафедри медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров’я

 

 

 

 

   

Освіта:

 •  Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка 

Наукова діяльність: 

 

Професорсько-викладацьким складом забезпечується викладання 24-х навчальних дисциплін, з яких базові дисципліни об’єднані в два інтегрованих курси: «Морфо-функціональні та метаболічні основи фізичного виховання і спорту», «Медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту», що створені співробітниками кафедри.

Викладачі кафедри спрямують свої зусилля на розроблення навчальних і навчально-методичних посібників, тестових завдань з природничо-наукових базових та професійно орієнтованих дисциплін. Особлива увага приділяється застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та створенню мультимедійних навчальних засобів.

 Співробітники кафедри проводять заняття зі студентами ІФВС з використанням інноваційних технологій навчання в таких напрямках, як зміст освіти, форми, методи та засоби фахової підготовки вчителів з проблеми охорони здоров’я, дослідження факторів ризику спортивних травм і т.і.

 

bo1 257 x 169

Завідувач кафедри д. біол.. н., професор Приймаков О.О. та к.пед.н., доцент Омельчук О.В. презентують мультимедійний демонстраційний комплекс з навчальних дисциплін, природничо-наукового циклу на відкритті комп’ютерного класу

 

На базі кафедри проводиться науково-дослідна робота (НДР) за двома напрямками:
Науковий керівник – зав. кафедрою, доктор біологічних наук, професор О. О. Приймаков – «Моніторинг та прогнозування резервних можливостей організму людини»,
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент М.Ф.Хорошуха – «Медико-біологічні та валеологічні  проблеми здоров’я людей з різними фізичними  можливостями».

bo6 202 x 134

Доцент Омельчук О.В., професор В.Г. Ткачук, ст. викладач Д.М. Лахно, професор Хорошуха В.Ф. обговорюють напрямки  НДР кафедри БОФВСД

Результати науково-дослідної роботи співробітників кафедри активно впроваджуються в навчальний процес підготовки фахівців фізичної культури і відображені в різних формах: монографіях, підручниках, посібниках, навчально-методичних та наукових статтях т ін. За матеріалами науково-дослідної роботи співробітники кафедри прийняли участь у багатьох міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах та семінарах.

Розділи