Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

Силабус Українська мова (за проф. спрямуванням)

Силабус Украiнська культура

Силабус Сучасні інформаційні технології

Силабус Соціально-екологічна безпека життєдіяльності

Силабус Психологія

Силабус Педагогіка

Силабус Історія української державності

Силабус Іноземна мова Спорт 

Силабус Філософія

Вступ до спеціальності

Теорія і методика викладання гімнастики

Анатомія людини та спортивна морфологія бакалавр Спорт

Біохімія та біохімічні основи фізичного виховання бакалавр Спорт

Долiкарська медична допомога бакалавр Спорт

Загальна гігієна та гігієна фізичних вправ

Рухиві ігри

Історія фізичної культури і спорту

Біомеханіка

Загальна фізіологія людини та фізіологія фізичних вправ

Основи науково дослідницької діяльності

Теорія і методика фізичного виховання

Адаптація та функціональні резерви людини

Педагогічний контроль у фізичному вихованні і спорті з основами математичної статистики

Основи спортивної підготовки

Теорія і технологія оздоровчо-рекреаційної діяльності

Олімпійський і професійний спорт

Психологія спорту

Масаж

Теорія юнацького спорту

Спортивні споруди і обладнання

Методика викладання обраного виду спорту

Жіночий спорт

Навчальна педагогічна практика

Практика у закладах загальної середньої освіти

Професійно-орієнтована практика

Виробнича практика