Про факультет  

   

Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

Кафедра фізичної реабілітації

 

 

SushchenkoLudaСущенко Людмила Петрівна - доктор педагогічних наук, кандидат філософських наук.  

Сущенко Людмила Петрівна народилася 18 травня 1958 року.

У 1982 році закінчила Дніпропетровський державний університет (нині Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).

Кандидат філософських наук (1997 р.), дисертація на тему «Здоровий спосіб життя як об’єкт соціального пізнання» за спеціальністю 09.00.03 –  соціальна філософія і філософія історії під керівництвом доктора філософських наук, професора В.П. Беха. Доцент кафедри валеології (2000 р.).

Доктор педагогічних наук (2004 р.), дисертація на тему
«Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти під науковим консультуванням дійсного члена (академіка) Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора С.О. Сисоєвої.

Професор кафедри фізичної реабілітації (2005 р.)

 

Розбудова незалежної України, відродження української нації спонукали до нового бачення професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, спрямування її на потреби людини й держави. Глибокі соціально-економічні трансформації суспільства, розвиток економіки на ринкових засадах, поява ринку праці і зростання сектора освітніх послуг вимагає якісних змін у концептуальних засадах професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців з фізичної терапії. Науково-педагогічні працівники кафедри фізичної реабілітації спрямовують свої зусилля на формуванням професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної терапії, що здійснюється на факультеті фізичного виховання, спорту і здоров’я Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, та характеризується як інтегральне багаторівневе особистісно-професійне утворення, яке охоплює професійно орієнтовані та психолого-педагогічні знання, професійні вміння й навички у сфері надання реабілітаційних послуг, особистісні та професійно значущі якості, наявність яких уможливлює виконання професійних функцій, спрямованих на відновлення рухових якостей і працездатності людей.

 

Розділи