Екскурсія
завантаження_3.jpg 
по гуртожитку, в якому мешкають студенти, що навчаються на 
спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Галузь знань 22 «Охорона здоров’я»
Гуртожиток №7
Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова
Адреса:  м. Київ, вул. Космічна, 8 Б

 

https://www.youtube.com/watch?v=g_U-ItGM2xw