Положення про підсумкову атестацію здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 227 "фізична терапія, ерготерапія"