Кафедра фізичної реабілітації

 

 

 

 

 

preview.jpg 

Мерзлікіна Ольга Анатоліївна – доцент кафедри фізичної реабілітації, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

Мерзлікіна Ольга Анатоліївна народилася 23 липня 1977 року. У 1999 році закінчила Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інституту (1999).

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту (2002), дисертація на тему «Корекція фізичних вад підлітків 15-17 років з церебральним паралічем засобами фізичного виховання» зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення під керівництвом доктора педагогічних наук, професора О.С. Куца. Доцент кафедри фізичної реабілітації (2007 р.)

Стаж науково- педагогічної роботи 22 роки.

Диплом АР №11784082, Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1999 рік,

спеціальність «географія і фізичне виховання».

Диплом кандидата наук ДК №016869, виданий 11.12.2002,

науковий ступінь:

кандидат наук з фізичного виховання та спорту,

спеціальність:

фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

Атестат доцента 12 ДЦ № 018166, виданий 24.10.2007.

З 2005 року по теперішній час О.А. Мерзлікіна працює на посаді доцента кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

 

 

Історія кафедри

 

Розбудова незалежної України, відродження української нації спонукали до нового бачення професійної підготовки майбутніх фізичних терапевтів, спрямування її на потреби людини й держави. Глибокі соціально-економічні трансформації суспільства, розвиток економіки на ринкових засадах, поява ринку праці і зростання сектора освітніх послуг вимагає якісних змін у концептуальних засадах професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фізичних терапевтів.

Кафедра фізичної реабілітації була створена у 2004 році відповідно до наказу ректора Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова, члена-кореспондента Національної академії наук України, академіка Національної академії педагогічних наук України, доктора філософських наук, професора Андрущенка Віктора Петровича. 

Науково-педагогічні працівники кафедри фізичної реабілітації спрямовують свої зусилля на формуванням професійної компетентності майбутніх фізичних терапевтів, що здійснюється на факультеті фізичного виховання, спорту і здоров’я Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

 

 

SushchenkoLudaСущенко Людмила Петрівна - доктор педагогічних наук, кандидат філософських наук.  

Сущенко Людмила Петрівна народилася 18 травня 1958 року.

У 1982 році закінчила Дніпропетровський державний університет (нині Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).

Кандидат філософських наук (1997 р.), дисертація на тему «Здоровий спосіб життя як об’єкт соціального пізнання» за спеціальністю 09.00.03 –  соціальна філософія і філософія історії під керівництвом доктора філософських наук, професора В.П. Беха. Доцент кафедри валеології (2000 р.).

Доктор педагогічних наук (2004 р.), дисертація на тему
«Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти під науковим консультуванням дійсного члена (академіка) Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора С.О. Сисоєвої.

Професор кафедри фізичної реабілітації (2005 р.)

Subcategories