Неформальна та/або інформальна освіта.

Результати, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються відповідно до Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, яке затверджено на засіданні Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова «30» вересня 2021 року протокол №3.