Екскурсія щодо матеріально-технічного забезпечення освітньо-професійної програми «Фізична терапія» спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» Галузь знань 22 «Охорона здоров’я»

завантаження_1.jpg

ЕКСКУРСІЯ
щодо матеріально-технічного забезпечення
освітньо-професійної програми «Фізична терапія»
спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Галузь знань 22 «Охорона здоров’я»

       https://youtu.be/b5XDhemNfB0