SushchenkoLudaСущенко Людмила Петрівна - доктор педагогічних наук, кандидат філософських наук.  

Сущенко Людмила Петрівна народилася 18 травня 1958 року.

У 1982 році закінчила Дніпропетровський державний університет (нині Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).

Кандидат філософських наук (1997 р.), дисертація на тему «Здоровий спосіб життя як об’єкт соціального пізнання» за спеціальністю 09.00.03 –  соціальна філософія і філософія історії під керівництвом доктора філософських наук, професора В.П. Беха. Доцент кафедри валеології (2000 р.).

Доктор педагогічних наук (2004 р.), дисертація на тему
«Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти під науковим консультуванням дійсного члена (академіка) Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора С.О. Сисоєвої.

Професор кафедри фізичної реабілітації (2005 р.)

 

Член редколегії наукових журналів «Освітній дискурс» і «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)».

Член спеціалізованих вчених рад НПУ імені М.П. Драгоманова із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та зі спеціальності 13.00.02 – теорія  та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

Стаж науково-педагогічної діяльності 39  років.

Кваліфікація викладача: Диплом з відзнакою ЖВ-І № 119873, Дніпропетровський державний університет,

рік закінчення: 1982,

Диплом доктора наук ДД 003591,

виданий 12.05.2004,

науковий ступінь: доктор педагогічних наук,

спеціальність: теорія і методика професійної освіти.

Диплом кандидата наук KН 13536,

виданий 18.04.1997,

науковий ступінь: кандидат філософських наук.

Атестат професора 02ПP 003725, виданий

19.10.2005.

Атестат доцента 00392, виданий

27.04.2000.

 

З 1982 року працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента, професора.

З 2004 року по теперішній час Л.П. Сущенко працює на посаді завідувача кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П.  Драгоманова.

Нагороди. Знак МОН «Відмінник освіти України», відомча заохочувальна відзнака Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту «За активну громадську діяльність», медаль НПУ імені М. П. Драгоманова «За наукові досягнення», Орден Рівноапостольної княгині Ольги Київського патріархату Помісної Української православної церкви, медаль Національної академії педагогічних наук України «Григорій Сковорода», «Заслужений працівник освіти України».

Вона є членом громадських організацій «Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів» і «Міжнародна фундація науковців та освітян».

 Викладає дисципліни: «Методи наукових досліджень у фізичній терапії, ерготерапії», «Професійна діяльність фізичного терапевта», «Науковий семінар», «Основи науково-дослідної роботи», «Всуп до спеціальності».

Сертифікати про вебінари:

 1. Сертифікат про членство у ГО Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів. Реєстраційний номер КВ-005.
 2. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «Основи застосування МКФ у реабілітаційній практиці» №01689-21 від 4.03.2021.
 3. Сертифікат про участь у вебінарі «Клінічні рекомендації фізичної терапії пацієнтів з ковід-19, які перебувають на додатковому кисневому постачанні» №01746 від 13.04.2021.
 4. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «Як скласти профіль функціонування. Кодування за МКФ» №01714 від 20.04.2021.
 5. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «З чого почати впроваджувати МКФ» №01801 від 27.04.2021.
 6. Сертифікат Фахової школи «Фізичний терапевт – самостійний чи командний гравець ?!» №ФЗМ/реаб05/02/027 від 17.05.2021.
 7. Сертифікат про участь в онлайн-форумі «Освіта. Бізнес. Держава. Співробітництво заради добробуту» № ПК- К 21-06/161.
 8. Сертифікат про участь у вебінарі «Медична документація в роботі фізичного терапевта» № 0002 від 14 травня 2022 р. Об’єднання фізичних терапевтів «Разом Rehab».

 9. Сертифікат за участь у онлайн семінарі «Фітнес, як соціокультурний компонент розвитку сучасного суспільства» № 6/0274  від 24 травня 2022 р. Міністерство освіти і науки України ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Навчально-науковий інститут фізичного виховання і спорту Луганське обласне відділення Національного олімпійського комітету України.

 10. Сертифікат за участь у онлайн семінарі «Організація особистих оздоровчих занять засобами легкої атлетики» № 6/0284 від 25 травня 2022р. Міністерство освіти і науки України ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Навчально-науковий інститут фізичного виховання і спорту Луганське обласне відділення Національного олімпійського комітету України.

Підвищення кваліфікації:

1. Сертифікат Sushchenko L про міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія на прикладі платформ Zoom та Moodle» «Distance learning tools for training of specialists in physical culture and sports, physical therapy and ergotherapy: Zoom and Moodle platforms», ES №5715/2021 від 12.04.2021.

2. Посвідчення про підвищення кваліфікації «Навчання фахівців із питань фізичної терапії, ерготерапії та реабілітаційної медицини» зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» № АС 065-001.

3. Сертифікат про підвищення кваліфікацій за програмою Всеукраїнського семінару-практикуму «Освітній марафон практик: Фітнес технології для розвитку фізичних якостей на уроці фізичної культури» № ФК-2846 від 27 травня 2022р.

4. CERTIFICATE ABOUT THE INTERNATIONAL SKILLS DEVELOPMENT (THE WEBINAR) CERTIFICATE OF PARTICIPATION THIS IS TO CERTIFY THAT SUSHCHENKO LIUDMYLA INTERNATIONAL ADVANCED TRAINING (WEBINAR) ON THE TOPIC : «INNOVATITE FORMS OF MODERN EDUCATION WITH USING GOOGLE MEET AND GOOGLE CLASSROOM PLATFORMS» ESN№8291/2021 25.10.2021

5. CERTIFICATE ABOUT THE INTERNATIONAL SKILLS DEVELOPMENT (THE WEBINAR) CERTIFICATE OF PARTICIPATION THIS IS TO CERTIFY THAT SUSHCHENKO LIUDMYLA INTERNATIONAL ADVANCED TRAINING (WEBINAR) ON THE TOPIC : «ACADEMIC INTEGRITY IN COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE» ESN№8618/2021 29.11.2021

6. Сертифікат про навчання Львівський державний університет фізичної культури Івана Боберського  за програмою навчального семінару «Майстерність комунікації у професійній діяльності сучасного викладача реабілітації»  СПК № 0093-22 17-31 січня 2022 р.

7. Сертифікат про навчання в рамках майстер класу/фахової школи «Кардіореабілітація в рекомендаціях та клінічній практиці: ази, реалії, майстер-класи» № 565, 22-23 жовтня 2021 р. Національна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України ГО «Асоціація кардіореабілітації України».

8. Сертифікат участі у міжнародній науково-практичній конференції «Освітній процес у вищій та шкільній освіті у воєнний час: інтеграція України до Європейського простору вищої освіти (ЕНЕА) через призму європейських моделей освіти TeLSAC та PERFORMER» №0038 4-5 травня 2022.

9. Сертифікат участі у науково-практичному семінарі «Побудова освітнього процесу у вищій школі у час війни: психо-педагогічні та дидактичні аспекти викладання та навчання» № 0477 4 травня 2022 р.

10. Сертифікат підвищення кваліфікації за темою ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи підготовки розвиту фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури  та спорту» 24-25 березня 2022 р.

11. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №021225510/002541-22 у Сумському держаному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка з 10 листопада 2022 р. по 10 грудня 2022 р. за програмою : «Особливості здійснення освітнього процесу майбутніх фахівців для реабілітаційної діяльності в умовах сучасної парадигми вищої освіти».

 1. Під науковим консультуванням Л.П. Сущенко захищено 17 докторів педагогічних наук

Р.П.Карпюк «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання у вищих навчальних закладах»; Н.О. Бєлікова «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності»; А.В. Віндюк «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти»; В.М. Єфімова «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до використання здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності»;  Є.А. Захаріна «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи»; Л.І. Іванова «Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я»; Ю.О. Лянной «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах»;  М.В. Василенко «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти»;О.В. Базильчук «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до роботи з відновлення здоров’я спортсменів»;А.В. Сватьєв «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх тренерів-викладачів з обраного виду спорту»; О.М. Войтовська «Теоретичні і методичні засади професійного розвитку вчителів фізичної культури в умовах післядипломної педагогічної освіти»,Л.В. Денисова «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх магістрів фізичної культури і спорту з використанням інформаційно-комунікаційних технологій»;  О.О. Безкопильний «Система підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі»; Білик В.Г. - «Теоретичні і методичні засади природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти»; Дутчак Ю.В. - «Система забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури»; Денисенко Н.Г. - «Теоретичні і методичні засади формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури»; Копочинська Ю.В. -еоретичні і методичні засади формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії в закладах вищої освіти".

Під керівництвом Л.П. Сущенко захищено 17 кандидатів педагогічних наук –
Л.І. Іванова «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів»; Л.В. Безкоровайна «Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до впровадження технології спортивного менеджменту»; Л.П. Арефьєва «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позакласної виховної роботи у старшій школі»; Л.О. Коновальська «Формування методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін»; Н.М. Самсутіна «Формування професійних функціональних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури у процесі фахової підготовки»; Н.С. Сударєва  «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах»; Т.В. Іваненко «Формування позитивно ціннісного ставлення студенток університету до оздоровчої діяльності»; Г.О. Остапенко «Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації здоровязбережувального навчально-виховного середовища загальноосвітньої школи»;  О.В. Погонцева «Формування готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до професійної діяльності в оздоровчих центрах»;  Т.Б. Тищенко «Формування готовності майбутніх 45 фахівців фізичного виховання та спорту до маркетингової діяльності»;  В.В. Колосовська «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації особистісно-орієнтованого підходу у спортивно-масовій роботі з учнями»;  О.В. Омельчук «Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення природничо-наукових дисциплін»; О.М. Войтовська «Педагогічна діагностика професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення біологічних дисциплін»; В.Г. Білик «Формування готовності майбутніх учителів до здоров’яформувальної діяльності у початковій школі»; М.І. Матвієнко «Формування умінь та навичок до самостійних занять фізичними вправами студентів педагогічних університетів»; Карпенко Ю.М. «Формування готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності в реабілітаційних центрах»; Захаріна А.Г. - «Формування готовності майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності в рекреаційно-оздоровчій сфері».

 
Основні наукові праці: Основні наукові здобутки Л.П. Сущенко викладено у  240 публікаціях, з них 3 монографії, 5 навчальних посібників, 2 з яких мають Гриф Міністерства освіти і науки України, 28 тестових завдань  і 11 статей у виданнях,  внесених до міжнародних наукометричних баз Scopus і Web of Science.

Член редколегії наукових журналів «Освітній дискурс» і збірника наукових праць (журналу) «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка».

 

Має 18 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твори, повязані з застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій в умовах сучасної парадигми вищої освіти.