preview.jpg 

Мерзлікіна Ольга Анатоліївна – доцент кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

Мерзлікіна Ольга Анатоліївна народилася 23 липня 1977 року. У 1999 році закінчила Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інституту (1999).

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту (2002), дисертація на тему «Корекція фізичних вад підлітків 15-17 років з церебральним паралічем засобами фізичного виховання» зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення під керівництвом доктора педагогічних наук, професора О.С. Куца. Доцент кафедри фізичної реабілітації (2007 р.)

Стаж науково- педагогічної роботи 22 роки.

Диплом АР №11784082, Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1999 рік,

спеціальність «географія і фізичне виховання».

Диплом кандидата наук ДК №016869, виданий 11.12.2002,

науковий ступінь:

кандидат наук з фізичного виховання та спорту,

спеціальність:

фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

Атестат доцента 12 ДЦ № 018166, виданий 24.10.2007.

З 2005 року по теперішній час О.А. Мерзлікіна працює на посаді доцента кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Коло наукових інтересів: Професійна діяльність фізичних терапевтів, Фізична терапія осіб з обмеженими фізичними можливостями, кінезіотейпування, Пропедевтика фізичної терапії, Фізична терапія в неврології, Фізична терапія при порушеннях опорно-рухового апарату, Основи фізичної терапії; керівництво науковим студентським гуртком спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія; розробник освітньої професійної програми з фізичної терапії; керівництво практичної підготовки магістрантів на кафедрі фізичної реабілітації;

Сертифікати про вебінари:

 1. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі « Основи застосування МКФ у реабілітаційній практиці» №01694-21 від 4.03.2021.
 2. Сертифікат про участь у вебінарі «Клінічні рекомендації фізичної терапії пацієнтів з ковід-19, які перебувають на додатковому кисневому постачанні» №01752 від 13.04.2021.
 3.  Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «Як скласти профіль функціонування. Кодування за МКФ» №01714 від 20.04.2021.
 4.  Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «З чого почати впроваджувати МКФ» №01801 від 27.04.2021.
 5.  Сертифікат Фахової школи «Фізичний терапевт – самостійний чи командний гравець ?!» №ФЗМ/реаб05/02/014 від 17.05.2021.
 6. Сертифікат про участь у вебінарі «Медична документація в роботі фізичного терапевта» № 0014 від 14 травня 2022 р. Об’єднання фізичних терапевтів «Разом Rehab».

 7.  Сертифікат за участь у онлайн семінарі «Фітнес, як соціокультурний компонент розвитку сучасного суспільства» № 6/0276  від 24 травня 2022 р. Міністерство освіти і науки України ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Навчально-науковий інститут фізичного виховання і спорту Луганське обласне відділення Національного олімпійського комітету України.

 8.  Сертифікат за участь у онлайн семінарі «Організація особистих оздоровчих занять засобами легкої атлетики» № 6/0286 від 25 травня 2022р. Міністерство освіти і науки України ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Навчально-науковий інститут фізичного виховання і спорту Луганське обласне відділення Національного олімпійського комітету України.

Підвищення кваліфікації:

 1. Сертифікат Merzlikina O. про міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія на прикладі платформ Zoom та Moodle» «Distance learning tools for training of specialists in physical culture and sports, physical therapy and ergotherapy: Zoom and Moodle platforms», ES № 5718/2021,12.04.2021.
 2. Посвідчення про підвищення кваліфікації «Навчання фахівців із питань фізичної терапії, ерготерапії та реабілітаційної медицини» зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» № АС 065-002
 3. Сертифікат про підвищення кваліфікацій за програмою Всеукраїнського семінару-практикуму «Освітні й марафон практик: Фітнес технології для розвитку фізичних якостей на уроці фізичної культури» № ФК-2751 від 27 травня 2022 р.

 4.  CERTIFICATE ABOUT THE INTERNATIONAL SKILLS DEVELOPMENT (THE WEBINAR) CERTIFICATE OF PARTICIPATION THIS IS TO CERTIFY THAT MERZLIKINA OLGA INTERNATIONAL ADVANCED TRAINING (WEBINAR) ON THE TOPIC : «INNOVATITE FORMS OF MODERN EDUCATION WITH USING GOOGLE MEET AND GOOGLE CLASSROOM PLATFORMS» ESN№8315/2021 25.10.2021

 5.  CERTIFICATE ABOUT THE INTERNATIONAL SKILLS DEVELOPMENT (THE WEBINAR) CERTIFICATE OF PARTICIPATION THIS IS TO CERTIFY THAT MERZLIKINA OLGA INTERNATIONAL ADVANCED TRAINING (WEBINAR) ON THE TOPIC : «ACADEMIC INTEGRITY IN COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE» ESN№8619/2021 29.11.2021

 6.  Сертифікат участі у міжнародній науково-практичній конференції «Освітній процес у вищій та шкільній освіті у воєнний час: інтеграція України до Європейського простору вищої освіти (ЕНЕА) через призму європейських моделей освіти TeLSAC та PERFORMER» №00381 4-5 травня 2022.

 7.  Сертифікат участі у науково-практичному семінарі «Побудова освітнього процесу у вищій школі у час війни: психо-педагогічні та дидактичні аспекти викладання та навчання» № 0479, 4 травня 2022 р.

 8.  Сертифікат підвищення кваліфікації за темою ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи підготовки розвиту фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури  та спорту» 24-25 березня 2022 р.

Вона є членом громадських організацій «Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів» і «Міжнародна фундація науковців та освітян».

Викладає дисципліни: «Фізична терапія осіб з обмеженими фізичними можливостями»,  «Пропедевтика фізичної терапії», «Фізична терапія в неврології», «Фізична терапія при порушеннях опорно-рухового апарату», «Основи фізичної терапії», «Кінезіотейпування»,«Фізична терапія при політравмі опорно-рухового апарату» .

Під керівництвом О.А. Мерзлікіної захищено 1 кандидат наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00.03 – фізична реабілітація В.М. Осіпова «Комплексна фізична реабілітація чоловіків зрілого віку з міофасціальним больовим синдромом».

Основні наукові праці: Основні наукові здобутки О.А. Мерзлікіної викладені у 53 наукових публікаціях, з них: 3 збірки тестових завдань, 5 методичних рекомендацій до написання магістерських робіт у галузі знань 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія; програма проведення науково-дослідницької при підготовці магістра в галузі знань 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія: методичні вказівки для магістрантів. 45 статей у фахових збірниках та ін.

InShot_20210715_120242616.jpg

 
Корх-Черба Оксана Володимирівна - доцент кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації, кандидат педагогічних наук, доцент.
 
 Корх-Черба Оксана Володимирівна народилася 05 січня 1974 року. У 1996 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди. У 2008 році закінчила Харківську державну академію фізичної культури.
 
Кандидат педагогічних наук (2006 р.) Дисертація зі спеціальності - 13.00.01, загальна педагогіка та історія педагогіки, захищена під керівництвом доктора педагогічних наук, професора С.Т. Золотухіної.
 
Доцент кафедри хореографії (2007 р.), доцент кафедри фізичного виховання та єдиноборств, факультету фізичного виховання НПУ імені М.П.Драгоманова (2013 р.), доцент кафедри фізичної реабілітації (2020 р.).
 
           Стаж науково- педагогічної роботи 25 років.
 
Диплом спеціаліста № 1067, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, 1996 рік, спеціальність: музичне виховання і хореографія.
 
Диплом з відзнакою ХА№35223091, виданий 25.06.2008 р., Харківська державна академія фізичної культури, 2008 рік, спеціальність: фізичне виховання, оздоровчий фітнес.
 
Диплом кандидата наук ДK 033526, виданий 13.04.2006,
 
науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, спеціальність: загальна педагогіка та історія педагогіки.
 
Атестат доцента 12ДЦ 016444, виданий 22.02.2007 р.
 
З 1996 року працює на посаді викладача кафедри хореографії Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, з 2006 на посаді доцента кафедри хореографії, з 2008 року на посаді доцента кафедри гімнастики Харківської державної академії фізичної культури, з 2013 року О.В.Корх-Черба працює на посаді доцента кафедри фізичного виховання та єдиноборств НПУ імені М.П.Драгоманова, з 2020 року і по теперішній час на посаді доцента кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
 
Коло наукових інтересів: професійна діяльність фітнес тренерів, фізичне виховання студентів, громадське здоров'я, Agile методології для підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів у закладах вищої освіти, види оздоровчо-рекреаційної діяльності рухової активності студентів, напрями реалізації системного підходу у професійній діяльності майбутніх фітнес-тренерів тощо.
 
Сертифікати про вебінари:
 
1. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «Основи застосування МКФ у реабілітаційній практиці» №01701-21 від 4.03.2021.
2. Сертифікат Korkh-Cherba O. про міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія на прикладі платформ Zoom та Moodle» «Distancelearningtoolsfortrainingofspecialistsinphysicalcultureandsports, physicaltherapyandergotherapy: ZoomandMoodleplatforms», ES №5721/2021 від 12.04.2021.
3. Сертифікат Korkh-Cherba O., участь у І Міжнародному семінарі для фахівців спортивно-оздоровчої сфери до National Fitness day Ukraine Active (0,2 кредиту ЄКТС) м. Київ, 3 вересня 2020.
4. Сертифікат Korkh-Cherba O. участь в орг. комітеті I Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання та спорт в закладах вищої освіти» м. Харків (0,2 кредиту ЄКТС) 22 травня 2020 р.
5. Сертифікат Korkh-Cherba O. участь в орг. комітеті IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання та спорт в закладах вищої освіти» м. Харків (0,2 кредиту ЄКТС) 18 грудня 2020 р.
6. Сертифікат Korkh-Cherba O. «Hacking exercise for health. The surprising new science of fitness» (nov.21. 2020) (McMaster University)
7. Сертифікат Korkh-Cherba O. Sit less, get active (The University of Edinburg) (nov.21. 2020)
8. Сертифікат Korkh-Cherba Oksana з кіокушин карате – 8 кю, 16.12.2020.
9. Сертифікат Korkh-Cherba Oksana з кіокушин карате – 7 кю, 04.05.2021
10. Сертифікат Korkh-Cherba Oksana про успішне завершення курсів традиційного тайського масажу. Київ, 28.11.2018., № 5559.
11. Сертифікат про участь в онлайн-форумі «Освіта. Бізнес. Держава. Співробітництво заради добробуту» № ПК- К 21-06/072.

12. Сертифікат про участь у вебінарі «Медична документація в роботі фізичного терапевта» № 0004 від 14 травня 2022 р. Об’єднання фізичних терапевтів «Разом Rehab».

13. Сертифікат за участь у онлайн семінарі «Фітнес, як соціокультурний компонент розвитку сучасного суспільства» № 6/0275  від 24 травня 2022 р. Міністерство освіти і науки України ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Навчально-науковий інститут фізичного виховання і спорту Луганське обласне відділення Національного олімпійського комітету України.

14. Сертифікат за участь у онлайн семінарі «Організація особистих оздоровчих занять засобами легкої атлетики» № 6/0285 від 25 травня 2022р. Міністерство освіти і науки України ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Навчально-науковий інститут фізичного виховання і спорту Луганське обласне відділення Національного олімпійського комітету України.

 Підвищення кваліфікації:
 
1. Сертифікат Korkh-Cherba O, про міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія на прикладі платформ Zoom та Moodle» «Distance learning tools for training of specialists in physical culture and sports, physical therapy and ergotherapy: Zoom and Moodle platforms», ES № 5721/2021, 12.04.2021.

2. Сертифікат про підвищення кваліфікацій за програмою Всеукраїнського семінару-практикуму «Освітній марафон практик: Фітнес технології для розвитку фізичних якостей на уроці фізичної культури» № ФК-2700 від 27 травня 2022р.

3. CERTIFICATE ABOUT THE INTERNATIONAL SKILLS DEVELOPMENT (THE WEBINAR) CERTIFICATE OF PARTICIPATION THIS IS TO CERTIFY THAT KORKH-CHERBA OKSANA INTERNATIONAL ADVANCED TRAINING (WEBINAR) ON THE TOPIC : «INNOVATITE FORMS OF MODERN EDUCATION WITH USING GOOGLE MEET AND GOOGLE CLASSROOM PLATFORMS» ESN№8332/2021 25.10.2021

4. Сертифікат участі у міжнародній науково-практичній конференції «Освітній процес у вищій та шкільній освіті у воєнний час: інтеграція України до Європейського простору вищої освіти (ЕНЕА) через призму європейських моделей освіти TeLSAC та PERFORMER» №00385 4-5 травня 2022.

5. Сертифікат участі у науково-практичному семінарі «Побудова освітнього процесу у вищій школі у час війни: психо-педагогічні та дидактичні аспекти викладання та навчання» № 0483, 4 травня 2022 р.

6. Сертифікат підвищення кваліфікації за темою ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи підготовки розвиту фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури  та спорту» 24-25 березня 2022 р.

 Вона є членом громадських організацій «Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів» і «Міжнародна фундація науковців та освітян».
Викладає дисципліни: «Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності», «Фізичне виховання», «Громадське здоров'я».
 
Основні наукові праці: Основні наукові здобутки О.В. Корх-Черби викладені у 25 наукових публікаціях, із них: 1 монографія, 1 методичні вказівки до вивчення обов’язкового освітнього компоненту «Громадське здоров'я» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 23 статей у фахових збірниках та ін.

 

 

КовVolodumurаленченко Володимир Федорович – доцент кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації, кандидат медичних наук, доцент.

Коваленченко Володимир Федорович народився 13 березня 1953 року. У 1980 році закінчив Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця.

Кандидат медичних наук (1987 р.), дисертація на тему «Стан кардіо респіраторної системи у робітників азбесто-технічних виробництв при ранніх та доклінічних стадія хронічного бронхіту» за спеціальністю 0027 – пульмонологія під керівництвом професора Р.М. Шевченка.

Доцент кафедри фізичної реабілітації (2003 р.)

З 2007 року по теперішній час В.Ф. Коваленченко працює на посаді доцента кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Нагороди. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008), медаль Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «За особистий вагомий внесок у розвиток університету» (2010).

Коло наукових інтересів: Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів, Медична психологія, Психологія здоров’я та здорового способу життя, Діагностика і моніторинг стану здоров’я, Фізіотерапія.

Викладає дисципліни: «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів», «Медична психологія», «Психологія здоров’я та здорового способу життя», «Діагностика і моніторинг стану здоров’я», «Фізіотерапія».

Основні наукові праці: Основні наукові здобутки В.Ф. Коваленченка викладені у 100 наукових публікаціях.

Сертифікати про вебінари:

 1. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «Основи застосування МКФ у реабілітаційній практиці» №01693-21 від 4.03.2021.
 2. Сертифікат за участь у онлайн семінарі «Організація особистих оздоровчих занять засобами легкої атлетики» № 6/0287 від 25 травня 2022р. Міністерство освіти і науки України ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Навчально-науковий інститут фізичного виховання і спорту Луганське обласне відділення Національного олімпійського комітету України.

Підвищення кваліфікації: 

 1. Сертифікат  Kovalenchenko V. про міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія на прикладі платформ Zoom та Moodle» «Distance learning tools for training of specialists in physical culture and sports, physical therapy and ergotherapy: Zoom and Moodle platforms», ES №5725/2021 від 12.04.2021. 
 2. CERTIFICATE ABOUT THE INTERNATIONAL SKILLS DEVELOPMENT (THE WEBINAR) CERTIFICATE OF PARTICIPATION THIS IS TO CERTIFY THAT KOVALENCHENKO VOLODYMYR INTERNATIONAL ADVANCED TRAINING (WEBINAR) ON THE TOPIC : «INNOVATITE FORMS OF MODERN EDUCATION WITH USING GOOGLE MEET AND GOOGLE CLASSROOM PLATFORMS» ESN№8325/2021 25.10.2021

 3.  Сертифікат підвищення кваліфікації за темою ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи підготовки розвиту фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури  та спорту» 24-25 березня 2022 р.

Він є членом громадських організацій «Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів» і «Міжнародна фундація науковців та освітян».

 

Kachur

Качур Євген Юрійович –старший викладач кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації,  кандидат медичних наук.

 Качур Євген Юрійович народився 08 квітня 1977 року. У 2000 році закінчив Донецький державний медичний університет імені М. Горького.

Кандидат медичних наук (2010 р.), дисертація на тему «Лікування пошкоджень міжгомілкового синдесмозу при травмах гомілковостопного суглоба» за спеціальністю 14.01.21 – травматологія та ортопедія під керівництвом доктора медичних наук, професора В.Г. Климовицького. 

Диплом НК №12024477, Донецький державний медичний університет імені М. Горького, 2000 рік,

спеціальність «лікувальна справа».

Диплом кандидата наук ДК №064970 виданий 23.02.2011,

науковий ступінь:

кандидат медичних наук,

спеціальність:

травматологія та ортопедія

Старший викладач кафедри фізичної реабілітації (2018 р.)

З 2018 року по теперішній час працює на посаді старшого викладача кафедри фізичної реабілітації НПУ імені М.П. Драгоманова.

Коло наукових інтересів: професійна діяльність фізичних терапевтів,  технічні засоби у фізичній терапії

Викладає дисципліну: «Технічні засоби у фізичній терапії». 

Сертифікати про вебінари:

 1. Сертифікат про участь у вебінарі «Клінічні рекомендації фізичної терапії пацієнтів з ковід-19, які перебувають на додатковому кисневому постачанні» №01753 від 13.04.2021.
 2. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «Основи застосування МКФ у реабілітаційній практиці» №01695-21 від 4.03.2021   
 3.  Сертифікат про участь у вебінарі «Медична документація в роботі фізичного терапевта» № 0010 від 14 травня 2022 р. Об’єднання фізичних терапевтів «Разом Rehab».

Підвищення кваліфікації:

 1.  Сертифікат Kachur Y. про міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія на прикладі платформ Zoom та Moodle» «Distance learning tools for training of specialists in physical culture and sports, physical therapy and ergotherapy: Zoom and Moodle platforms», ES №5716/2021 від 12.04.2021.
 2. Посвідчення про підвищення кваліфікації «Навчання фахівців із питань фізичної терапії, ерготерапії та реабілітаційної медицини» зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» № АС 064-08.
 3. CERTIFICATE ABOUT THE INTERNATIONAL SKILLS DEVELOPMENT (THE WEBINAR) CERTIFICATE OF PARTICIPATION THIS IS TO CERTIFY THAT KOVALENCHENKO VOLODYMYR INTERNATIONAL ADVANCED TRAINING (WEBINAR) ON THE TOPIC : «INNOVATITE FORMS OF MODERN EDUCATION WITH USING GOOGLE MEET AND GOOGLE CLASSROOM PLATFORMS» ESN№8325/2021 25.10.2021

 4. CERTIFICATE ABOUT THE INTERNATIONAL SKILLS DEVELOPMENT (THE WEBINAR) CERTIFICATE OF PARTICIPATION THIS IS TO CERTIFY THAT KACHUR YEVGEN INTERNATIONAL ADVANCED TRAINING (WEBINAR) ON THE TOPIC : «INNOVATITE FORMS OF MODERN EDUCATION WITH USING GOOGLE MEET AND GOOGLE CLASSROOM PLATFORMS» ESN№8312/2021 25.10.2021

 5. CERTIFICATE ABOUT THE INTERNATIONAL SKILLS DEVELOPMENT (THE WEBINAR) CERTIFICATE OF PARTICIPATION THIS IS TO CERTIFY THAT KACHUR YEVGEN INTERNATIONAL ADVANCED TRAINING (WEBINAR) ON THE TOPIC : «ACADEMIC INTEGRITY IN COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE» ESN№8620/2021 29.11.2021.
 6. Сертифікат підвищення кваліфікації за темою ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи підготовки розвиту фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури  та спорту» 24-25 березня 2022 р.

Він є членом громадських організацій «Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів» і «Міжнародна фундація науковців та освітян».

Основні наукові праці: Основні наукові здобутки Є.Ю. Качура викладені у 3наукових публікаціях, з них 1 методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни «Технічні засоби у фізичній терапії» для студентів освітнього рівня «магістр» галузі знань 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія; має 1 патент на корисну модель № 52046: Пристрій для остеосинтезу міжгомілкового синдесмозу. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.08.2010 року, та має 1 статтю у виданні, внесеному до міжнародної наукометричної бази Scopus

 

 1. Має патент на корисну модель № 52046: Пристрій для остеосинтезу міжгомілкового синдесмозу. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.08.2010 року.
 2. Kostrub A., Kotiuk V., Blonskyi R., Smirnov D., Bazylchuk O., Sushchenko L., Kachur Y. Peculiarities of physical therapy for athletes having arthrofibrosis after primary and revision anterior cruciate ligament reconstruction. Journal of Physical Education and Sport. 2020. 2. pp. 395 – 402.

зображення_viber_2022-08-31_14-14-15-838.jpg

 

 Кузьменко Вікторія Юріївна – старший викладач кафедри  фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації

 Кузьменко Вікторія Юріївна народилася 21 листопада 1967 року . У 2008 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Стаж науково-педагогічної діяльності 12 років.

 З 2010 року по теперішній час працює на посаді старшого викладача кафедри фізичної реабілітації НПУ імені М.П. Драгоманова.

Коло наукових інтересів: основи фізичної терапії та ерготерапії, застосування терапевтичних вправ при різних нозологіях, роль сучасних оздоровчих систем у зміцненні здоров’я.

Викладає дисципліни: «Основи фізичної терапії, ерготерапії», «Пропедевтика фізичної терапії», «Терапевтичні вправи», «Сучасні оздоровчі системи».

Вона є членом громадської організації

«Всеукраїнської об’єднання фізичних терапевтів». 

Сертифікати про вебінари:

 1. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «Основи застосування МКФ у реабілітаційній практиці» №01698-21 від 4.03.2021.
 2. Сертифікат про участь у вебінарі «Медична документація в роботі фізичного терапевта» № 0009 від 14 травня 2022 р. Об’єднання фізичних терапевтів «Разом Rehab».

 3.  Сертифікат за участь у онлайн семінарі «Фітнес, як соціокультурний компонент розвитку сучасного суспільства» № 6/0277  від 24 травня 2022 р. Міністерство освіти і науки України ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Навчально-науковий інститут фізичного виховання і спорту Луганське обласне відділення Національного олімпійського комітету України.

 4.  Сертифікат за участь у онлайн семінарі «Організація особистих оздоровчих занять засобами легкої атлетики» № 6/0288 від 25 травня 2022р. Міністерство освіти і науки України ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Навчально-науковий інститут фізичного виховання і спорту Луганське обласне відділення Національного олімпійського комітету України.

 

Підвищення кваліфікації:

 1.  Сертифікат Kuzmenko V. про міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія на прикладі платформ Zoom та Moodle» «Distance learning tools for training of specialists in physical culture and sports, physical therapy and ergotherapy: Zoom and Moodle platforms», ES №5722/2021 від 12.04.2021. 
 2.  Посвідчення про підвищення кваліфікації «Навчання фахівців із питань фізичної терапії, ерготерапії та реабілітаційної медицини» зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» № АС 064-10.
 3. Сертифікат про підвищення кваліфікацій за програмою Всеукраїнського семінару-практикуму «Освітній марафон практик: Фітнес технології для розвитку фізичних якостей на уроці фізичної культури» № ФК-2716 від 27 травня 2022р.

 4.  CERTIFICATE ABOUT THE INTERNATIONAL SKILLS DEVELOPMENT (THE WEBINAR) CERTIFICATE OF PARTICIPATION THIS IS TO CERTIFY THAT KUZMENKO VIKTORIIA INTERNATIONAL ADVANCED TRAINING (WEBINAR) ON THE TOPIC : «INNOVATITE FORMS OF MODERN EDUCATION WITH USING GOOGLE MEET AND GOOGLE CLASSROOM PLATFORMS» ESN№8333/2021 25.10.2021

 5.  Сертифікат участі у міжнародній науково-практичній конференції «Освітній процес у вищій та шкільній освіті у воєнний час: інтеграція України до Європейського простору вищої освіти (ЕНЕА) через призму європейських моделей освіти TeLSAC та PERFORMER» №00383 4-5 травня 2022.

 6. Сертифікат участі у науково-практичному семінарі «Побудова освітнього процесу у вищій школі у час війни: психо-педагогічні та дидактичні аспекти викладання та навчання» № 0481, 4 травня 2022 р.

 7.  Сертифікат підвищення кваліфікації за темою ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи підготовки розвиту фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури  та спорту» 24-25 березня 2022 р.

 Вона є членом громадських організацій «Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів» і «Міжнародна фундація науковців та освітян».

Основні наукові праці: Основні наукові здобутки В.Ю. Кузьменко викладені у 21 наукових публікаціях.

  nesterenkotat

 Нестеренко Тетяна Михайлівна – старший викладач кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації  

  Нестеренко Тетяна Михайлівна - народилася 13 грудня 1973 року с. Хрестівка. У 1995 році закінчила Український державний університет фізичного виховання та спорту за спеціальністю фізичне виховання та спорт.

Майстер спорту України з веслування академічного 1993 р. Четвірка розпашна. Тренер КОТ Фелікс Євгенович.

З 2007 р. викладач кафедри фізичної реабілітації НПУ імені М.П. Драгоманова.

Коло наукових інтересів: масаж, масаж реабілітаційний, масаж загальний, самомасаж, фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів, фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату, основи фізичної реабілітації.

Вона є членом громадської організації «Всеукраїнської об’єднання фізичних терапевтів». 

Викладає дисципліни: «Масаж», «Масаж реабілітаційний», «Лікувально-реабілітаційний масаж», «Масаж загальний, самомасаж», «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів», «Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату», «Основи фізичної реабілітації».

 

Сертифікати про вебінари:

 1. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «Основи застосування МКФ у реабілітаційній практиці» №01699-21 від 4.03.2021.
 2. Сертифікат про участь у вебінарі «Клінічні рекомендації фізичної терапії пацієнтів з ковід-19, які перебувають на додатковому кисневому постачанні» №01755 від 13.04.2021.
 3. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «Як скласти профіль функціонування. Кодування за МКФ» №01716 від 20.04.2021.
 4. Сертифікат Фахової школи «Фізичний терапевт – самостійний чи командний гравець ?!» №ФЗМ/реаб05/02/019  від 17.05.2021. 
 5. Сертифікат від 10.06.2021 «Основи наукометрії».
 6. Сертифікат від 11.06.2021 «Як опублікуватися в міжнародному виданні?».

 

Підвищення кваліфікації:

 1.  Сертифікат Nesterenko T. про міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія на прикладі платформ Zoom та Moodle» «Distance learning tools for training of specialists in physical culture and sports, physical therapy and ergotherapy: Zoom and Moodle platforms», ES №5715/2021 від 12.04.2021.       
 2. Посвідчення про підвищення кваліфікації «Навчання фахівців із питань фізичної терапії, ерготерапії та реабілітаційної медицини» зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» № АС 063-11.
 3. CERTIFICATE ABOUT THE INTERNATIONAL SKILLS DEVELOPMENT (THE WEBINAR) CERTIFICATE OF PARTICIPATION THIS IS TO CERTIFY THAT NESTERENKO TATYANA INTERNATIONAL ADVANCED TRAINING (WEBINAR) ON THE TOPIC : «INNOVATITE FORMS OF MODERN EDUCATION WITH USING GOOGLE MEET AND GOOGLE CLASSROOM PLATFORMS» ESN№8324/2021 25.10.2021

   

 Основні наукові праці:Основні наукові здобутки Т.М. Нестеренко викладені у 20 наукових публікаціях, з них 1 термінологічний словник з масажу, 1 тестові завдання з масажу та 16 статей у фахових збірниках та ін.

G.Ya.Ivanova.jpg

 

 Іванова Галина Яківна – доцент кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації, кандидат медичних наук, доцент.

Іванова Галина Яківна народилася 03 грудня 1964 року. У 1988 році закінчила Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця. Навчалася в аспірантурі заочної форми навчання Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шуплика Міністерство охорони здоров’я України зі спеціальності 14.01.01 – акушерство та гінекологія.

Кандидат медичних наук (2011 р.), дисертація на тему ««Прогнозування і рання діагностика ендометріозу у жінок з неплідністю» зі спеціальності 14.01.01 ‒ акушерство та гінекологія.

Доцент кафедри фізичної реабілітації (2012р.)

Диплом РВ №780144, Київський медичний університет імені академіка    

О.О. Богомольця, 1988 рік,

спеціальність «лікувальна справа».

Диплом кандидата наук ДК №001853, виданий 22.12.2011,

науковий ступінь:

кандидат медичних наук,

спеціальність:

акушерство та гінекологія.

Атестат доцента ДЦ № 002290, виданий

23.04.2019.

З 2012 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри фізичної реабілітації НПУ імені М.П. Драгоманов

Коло наукових інтересів: професійна діяльність фізичних терапевтів, фізична терапія в акушерстві, гінекології

Викладає дисципліни: «Фізична терапія в акушерстві, гінекології», «Основи патології внутрішніх органів»

Сертифікати про вебінари: 

 1. Certificate 22/03/2021 vitrtual course «Top-questions of pregnancy maintaining whats new?».  
 2. Сертифікат про участь в онлайн-форумі «Освіта. Бізнес. Держава. Співробітництво заради добробуту» № ПК- К 21-06/052. 
 3. Сертифікат про участь у вебінарі «Медична документація в роботі фізичного терапевта» № 0017 від 14 травня 2022 р. Об’єднання фізичних терапевтів «Разом Rehab».

Підвищення кваліфікації: 

 1. Сертифікат лікаря-спеціаліста №04741 від 01.04.2020 НМАПО ім     П.Л. Шупика за спеціальністю ультразвукова діагностика.
 2. Сертифікат №004988 від 5.06.2021 про навчання на майстер-класі кафедри акушерства, гінекології та медицини плода НМАПО ім. П.Л. Шупика.
 3. Сертифікат №005181 від   5-6 червня 2021 про навчання у фаховій тематичній школі, онлайн-практикум сучасного акушер-гінеколога.
 4. CERTIFICATE ABOUT THE INTERNATIONAL SKILLS DEVELOPMENT (THE WEBINAR) CERTIFICATE OF PARTICIPATION THIS IS TO CERTIFY THAT IVANOVA HALINA INTERNATIONAL ADVANCED TRAINING (WEBINAR) ON THE TOPIC : «INNOVATITE FORMS OF MODERN EDUCATION WITH USING GOOGLE MEET AND GOOGLE CLASSROOM PLATFORMS» ESN№8317/2021 25.10.2021

 5.  

  CERTIFICATE ABOUT THE INTERNATIONAL SKILLS DEVELOPMENT (THE WEBINAR) CERTIFICATE OF PARTICIPATION THIS IS TO CERTIFY THAT IVANOVA HALINA INTERNATIONAL ADVANCED TRAINING (WEBINAR) ON THE TOPIC : «ACADEMIC INTEGRITY IN COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE» ESN№8622/2021 29.11.2021

Вона є членом громадських організацій «Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів» і «Міжнародна фундація науковців та освітян».

Основні наукові праці:Основні наукові здобутки Г.Я. Іванової викладені у 30 наукових публікаціях, з них 12 наукових і 4 навчально-методичного характеру.

 

 

 Котюк Віктор Володимирович – старший викладач кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації, кандидат медичних наук.

Котюк Віктор Володимирович народився 06 грудня 1981 року. У 2004 році закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця з відзнакою, у 2006 закінчив магістратуру в Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця з відзнакою.

Кандидат медичних наук (2009 р.), дисертація на тему «Діагностика та лікування уражень кисті при псоріатичному артриті» зі спеціальності травматологія та ортопедія, яку захистив під керівництвом доктора медичних наук, професора Бур’янова О.А.

Котюк Віктор Володимирович є лікарем ортопедом-травматологом вищої категорії, старшим науковим співробітником відділу спортивної та балетної травми ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України».

Член редколегії наукових журналів Journal of Clinical Research in Pain and Anesthesia, OSP Journal of Nanomedicine and Nanotechnology, Anesthesiology and Pain Medicine.

Член мультидисциплінарного консенсусу: Комплексний регіональний больовий синдром І типу. Основні принципи діагностики та лікування.

Нагороди: Грант Президента України для обдарованої молоді (2005 р.).

Коло наукових інтересів: спортивні травми та захворювання опорно-рухового апарату у спортсменів, діагностика та лікування ушкоджень передньої хрестоподібної зв’язки, проблеми хронічного болю, нейродистрофічний синдром, комплексний реґіонарний больовий синдром (КРБС І).

Сертифікати про вебінари:

Підвищення кваліфікації:

 1. «Всеукраїнська асоціація травматології та остеосинтезу». Надруковані тези доповіді «Хірургічне лікування ушкоджень передньої хрестоподібної зв’язки. Ускладнення та їх профілактика.» Коструб О.О., Котюк В.В., Блонський Р.І. у Матеріалах ІІІ з’їзду ГО «Всеукраїнська асоціація травматології та остеосинтезу». Стор. 61., 12-13 березня 2020 р./2 дн ., Україна.
 2. «IV Международный конгресс ассоциации ревмоортопедов», Надруковані тези доповіді «Комплексный регионарный болевой синдром I типа. Дифференцированное патогенетическое лечение.  Современные подходы.» Бур’янов О.А., Коструб О.О., Котюк В.В., Засаднюк І.А., Блонський Р.І., Дідух П.В. у «Материалы конференции», стр. 12-13., 18—19 вересня 2020р., Москва, Росія.

 3.  CERTIFICATE ABOUT THE INTERNATIONAL SKILLS DEVELOPMENT (THE WEBINAR) CERTIFICATE OF PARTICIPATION THIS IS TO CERTIFY THAT KOTIUK VIKTOR INTERNATIONAL ADVANCED TRAINING (WEBINAR) ON THE TOPIC : «ACADEMIC INTEGRITY IN COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE» ESN№8623/2021 29.11.2021

Основні наукові праці. Автор та співавтор більше 130 друкованих наукових праць, серед яких 6 монографій, 7 патентів на корисну модель, 58 статей у фахових наукових журналах, у тому числі 5 статей у міжнародних англомовних журналах та 6 статей у виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз Scopus.

   зображення_viber_2022-09-03_11-54-21-499.jpg

         

       Галузинська Ольга Ігорівна – старший викладач кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації, кандидат медичних наук.

 

Галузинська Ольга Ігорівна народилась 26.09.1980 році. В 2003 році закінчила Львівський Державний медичний університет ім. Данила Галицького і отримала повну вищу медичну освіту за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2003 по 2005 роки проходила навчання в інтернатурі на базі кафедри госпітальної хірургії №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

З 2010 р по 2014р зарахована до аспірантури в ДУ « Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренко.»
В 2016 р. Захистила дисертацію на тему: “Клінічна та лабораторна характеристика гормонально неактивних пухлин надниркових залоз та роль ТАПБ для їх діагностики та лікування” та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук.

Галузинська Ольга Ігорівна є лікарем Хірургом вищої категорії, асистентом кафедри хірургії №1 «НМУ ім О.О. Богомольця» Член Асоціації баріатричної хірургії. Член Асоціації хірургів Києва.

Коло наукових інтересів: Загальна хірургія, Ендокринна патологія та хірургія ендокринних залоз, флебологія.

Викладає дисципліни: "Фізична терапія у флебології","Фізична терапія в ендокринології".

Основні наукові праці: Автор та співавтор багатьох наукових праць, та 6-ти статей в спеціалізованих научних виданнях. Автор 4-х патентів та співавтор публікацій у спеціалізованих довідників для лікарів.

Сертифікати про вебінари:

 1. Науково-практична конференція з міжнародною участю "Шалімовські дні: актуальні проблеми клінічної хірургії", м.Київ, ДУ "Національний інститут хірургії та трасплантології ім. О.О. Шалімова", 13-14.02.2020;
 2. Міжнародна науково-практична конференція 4 th Odrex Bariatric Meeting, м.Київ 04.-05.09.2020
 3. Міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю "Тріщінські читання", м. Київ, 15-17.10.2020(МАК-5), сертифікат № 4 000 45 0162-2020
 4. Науково-практична конференція "Школа хірургів", Київ-Черкаси, 26.08.2020;
 5. Міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю, сертифікат № 3 00012 0622-2020, м. Київ, 15-17.10.2020;
 6. ІV Міжнародний симпозіум, м. Дніпро, сертифікат № 0116, 29-30.10.2020

Підвищення кваліфікації:

 1. CERTIFICATE ABOUT THE INTERNATIONAL SKILLS DEVELOPMENT (THE WEBINAR) CERTIFICATE OF PARTICIPATION THIS IS TO CERTIFY THAT HALUZYNSKA OLHA INTERNATIONAL ADVANCED TRAINING (WEBINAR) ON THE TOPIC : «INNOVATITE FORMS OF MODERN EDUCATION WITH USING GOOGLE MEET AND GOOGLE CLASSROOM PLATFORMS» ESN№8352/2021 25.10.2021

 Бобровнік.jpg

Бобровник Лариса Петрівна – асистент кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації.

 Бобровник Лариса Петрівна народилася 10 жовтня 1967 року. У 2020 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Здобула ступінь вищої освіти магістр із спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» спеціалізація «227.01 Фізична терапія» освітня програма «Фізична терапія».

 Стаж науково-педагогічної діяльності 3 роки.

 З 2021 року по теперішній час працює на посаді асистента кафедри фізичної реабілітації НПУ імені М.П. Драгоманова.

 Коло наукових інтересів: теорія та практика здорового способу життя, рекреаційні та релаксаційні техніки психоемоційної корекції, психологія здоров’я та здорового способу життя, діагностика і моніторинг стану здоров’я, еmbodiment та mindfulness підходи до свідомої тілесності.

Викладає дисципліни: «Основи здорового способу життя», «Загальна теорія здоров'я», «Валеологія», «Професійна діяльність фізичного терапевта».

 Сертифікати про вебінари:

 • Certificate online REHAB Autumn School program on Physical Terapy of 2 ECTS credits under EU ERASMUS+ Project «Innovative Rehabilitation Educftion - Introduction of new master degree programs in Urraine». 14-18 spt, 2020.
 • Сертифікат №0002 Кардіореабілітація в рекомендаціях та клінічній практиці: ази, реалії, майстер-класи. 22-23 жовтня 2021.
 • Сертифікат про  участь у роботі Міжнародного підвищення кваліфікації на тему: «Інноваційні форми сучасної освіти  з використанням платформ  google meet, google classroom». 18-25 жовтня 2021.
 • Сертифікат за участь у онлайн семінарі «Фітнес, як соціокультурний компонент розвитку сучасного суспільства» № 6/0278  від 24 травня 2022 р. Міністерство освіти і науки України ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Навчально-науковий інститут фізичного виховання і спорту Луганське обласне відділення Національного олімпійського комітету України.

 •  

  Сертифікат за участь у онлайн семінарі «Організація особистих оздоровчих занять засобами легкої атлетики» № 6/0289 від 25 травня 2022р. Міністерство освіти і науки України ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Навчально-науковий інститут фізичного виховання і спорту Луганське обласне відділення Національного олімпійського комітету України.

    Підвищення кваліфікації:

 • Сертифікат про теоретичну та практичну підготовку по авторському спеціалізованому методу «Основи Релаксології. Фізкультурно-оздоровчі практики рекреації та психоемоційної корекції С-тактильна нейрорелаксація МНУШІ» від 2018-12-02.
 • Сертифікат про проходження семінару «Тілесно-орієнтована SOLWI терапія. Холістичний масаж» від 23-08-2019.
 • Диплом №2019-05 про отримання та закріплення на практиці знань з «Методу миттєвого лікування болю» від 2019-11-03.
 • Сертифікат про проходження курсу «Методологія он-лайн

   програм із подвійною цінністю» від 2021-06-22.

 • Сертифікат про проходження консультативно-оздоровчого дистанційного курсу «Візуальна діагностика» у рамках прикладної кінезіології від 2020-06-02.
 • Сертифікат про проходження дистанційного курс «Мышечно-фасциальные цепи» від 2020-07-18.
 • Сертифікат про проходження навчального курсу «Традиційний тайський масаж» від 2020-11-08.
 • Сертифікат про проходження Базового курсу програми навчання за методом Кінезіо-Нейропрограмування від 2022-01-30.
 • Сертифікат про підвищення кваліфікацій за програмою Всеукраїнського семінару-практикуму «Освітній марафон практик: Фітнес технології для розвитку фізичних якостей на уроці фізичної культури» № ФК-2575 від 27 травня 2022р.

 •  Сертифікат участі у міжнародній науково-практичній конференції «Освітній процес у вищій та шкільній освіті у воєнний час: інтеграція України до Європейського простору вищої освіти (ЕНЕА) через призму європейських моделей освіти TeLSAC та PERFORMER» №00386 4-5 травня 2022.

 •  Сертифікат участі у науково-практичному семінарі «Побудова освітнього процесу у вищій школі у час війни: психо-педагогічні та дидактичні аспекти викладання та навчання» № 0484, 4 травня 2022 р.

Вона є членом громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян».

 Рашковська.jpeg

 Рашковська Ілона Владиславівна – доцент кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації, кандидат психологічних наук, доцент.

 Рашковська Ілона Владиславівна народилась у 1967 році .  У 1989 році закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького та здобула кваліфікацію вчителя історії та суспільствознавства, у 1992 році – кваліфікацію  практичного психолога.

Вона закінчила аспірантуру НПУ імені М.П. Драгоманова. У 2015 році захистила дисертацію на тему: «Становлення ідеального «Я» підлітка» та здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю  19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

 Доцент кафедри практичної психології (2021р.)

Нагороджена  Почесним званням «Заслужений працівник освіти України», Орденом Українського народного посольства «Орден Королеви Анни Ярославівни». Обрана «Королевою успіху» у номінації «Освіта» у Національному рейтингу успішних жінок України. Неодноразово відзначена Почесними грамотами, дипломами, подяками Шевченківської райдержадміністрації, Міністерства освіти та науки України.

 Коло наукових інтересів пов’язано з науковими та практичними засадами вирішення конфліктів, організацією та проведенням психологічних тренінгів та розробці теорії психологічної допомоги особистості. Останнім часом, у зв’язку з епідемією COVID-19 зацікавилася питаннями морально-психологічного стану молоді в цей час. Працювала волонтером в Закарпатській області, зацікавилась процесом надання психологічної допомоги переселенцям. Пройшла ряд навчальних тренінгів та бере участь у проектах щодо навчання психологів допомозі та самодопомозі під час кризових подій

 Викладає дисципліни: «Медична психологія», «Клінічна психологія»

 Ілона Владиславівна є автором 90 наукових праць, серед яких посібники та методичні рекомендації для студентів, вчителів та шкільних психологів. Серед них «Творче самопочуття педагога», зошит для самостійної роботи студентів з «Психології конфлікту», навчально-методичний посібник «Тренінг спілкування» та ін.   У неї дві статті надруковані у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus.

Вона багато років працює в експертній Комісії МОН з громадянської освіти і правознавства, з етики та предметів морального спрямування.

 Сертифікати про вебінари

 1. 1.»Психологічна допомога в кризових ситуаціях. Психологічна допомога при втраті та горі . Робота з дітьми та дорослими" та отримав(ла) сертифікаційне звання, кваліфікацію «Консультант з кризової психології». Ізмаїльський державний гуманітарний університет (45 академ. год.) 2022 р.
 2. «Арт-терапія. Теорія та практика. Робота з кризовими станами та ПТСР». Ізмаїльський державний гуманітарний університет. (30 академ год.) 2022 р.
 3. «Особливості консультативної роботи із супроводу особи, сім’ї із випадками домашнього насильства: пчихологічне консультування, індивідуальна та групові реабілітаційні заходи у межах професійної компетенції фахівця, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству». Служба у справах сім’ї та молоді Київської міської державної адміністрації (6 академ. год.) 2022 р.

 Підвищення кваліфікації

 1. «Про дистанційні та змішані формати навчання для педагогів та керівників шкіл». Міністерство освіти та науки України. (50 академ. год.) 2022 р.
 2. Міжнародна конференція «Філософсько-психологічні аспекти духовності сталого розвитку людства» (60 академ.год.)

зображення_viber_2022-12-18_09-30-28-990.jpg

 

Філатова Зоя Іванівна – доцент кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації, кандидат педагогічних наук, доцент.

Філатова Зоя Іванівна народилася 26 листопада 1958 року.

У 1983 році закінчила Київський державний інститут фізичної культури. Кандидат у Майстри спорту з плавання.

Загальний педагогічний стаж роботи в НПУ імені М.П. Драгоманова складає 23 роки.

У 2015 році захистила дисертацію на тему: «Диференціювання навчання плавання студентів спеціальної медичної групи» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю  13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

Є доцентом кафедри фізичної культури та спорту з 2019 року.

Продовжує вести активну наукову роботу. Коло наукових інтересів пов’язано з науковими та практичними засадами фізичного виховання, здорового способу життя та навчання плавання студентської молоді. Пройшла ряд навчальних тренінгів.

Викладає дисципліну: «Аквафітнес та основи персонального тренування».

Зоя Іванівна є автором 45 наукових праць, серед яких методичні рекомендації для студентів та викладачів «Ігровий метод навчання плавання студентів ВНЗ». У неї три статті надруковано у виданнях, що входять до наукометричної бази Web of Science.

Бере активну участь у міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Є організатором змагань «Уміємо плавати!» для студентів що опанували навичку плавати.

 Сертифікати про вебінари:

 1. Учасник форуму « Молодь. Спорт. Майбутнє» ( Форум фахівців галузі молодіжної політики та фізичної культури спорту), 9-10 жовтня 2021.
 2. ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Фізична активність і якість життя людини», червень 2020.
 3. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання здоров`я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту», 18-19 березня 2021
 4. VII Міжнародна научно-практична конференція “FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN THE MODERN WORLD”, 17-19 лютого 2021, Бостон, США
 5. V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Фізична активність і якість життя людини», червень, 2021.
 6. V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Фізична активність і якість життя людини», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк, Україна).

 Міжнародне підвищення кваліфікації:

 1. «ACADEMIC INTEGRITY IN THE TRAINING FOR BACHELORS IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE»Програма підвищення кваліфікації, 20 – 27 червня 2022, Люблін, Республіка Польща.

 Козицька_1.jpg

 Козицька Алла Павлівна – старший викладач кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації.

Кандидат в майстри спорту з акробатики.

Козицька Алла Павлівна народилася 20 грудня 1970 року.

У 2000 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, отримавши другу вищу освіту. Спеціальність – «Фізичне виховання». Присвоєно кваліфікацію «Вчитель фізичної культури і валеології. Інструктор спортивних секцій».

Має загальний педагогічний стаж в НПУ імені М. П. Драгоманова 23 роки. Веде активну наукову роботу. Загалом опубліковано 24 наукових статей.

Бере активну участь у проведенні міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференції. Приймала участь в дев’ятнадцяти науково-практичних конференціях.

Працює над написанням дисертаційного дослідження за темою: «Методика формування мотиваційного прагнення до систематичних занять фізичними вправами студентів спеціальної медичної групи зі спеціальності 13. 00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров'я ).

Виступає співавтором фізкультурно-оздоровчих комплексів, які впроваджені в освітній процес фізичного виховання студентів.

Козицька Алла Павлівна – є тренером збірної команди університету з чирлідингу. Команда неодноразово посідала призові місця чемпіонату  м. Києва, та є бронзовими призерами чемпіонату України.

Нагороджена  Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України (2014) і Подякою ректора НПУ імені М. П. Драгоманова (2015)..

Викладає дисципліни : «Культура здоров’я особистості», «Оздоровчий фітнес».

Сертифікати про вебінари:

 1. Учасник форуму « Молодь. Спорт. Майбутнє» ( Форум фахівців галузі молодіжної політики та фізичної культури спорту) 9-10 жовтня 2021 р.

Підвищення кваліфікацій:

 1. « Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології». Програма підвищення кваліфікації. 21 квітня 2022 р.
 2. « Практикуємо формувальне оцінювання». Програма підвищення кваліфікації. 25 квітня 2022 р.
 3. « Здоров’я вчителя та учня. Елементи йогатерапії на уроці.» Програма підвищення кваліфікації. 25 квітня 2022 р.

Міжнародне підвищення кваліфікації:

 1. «ACADEMIC INTEGRITY IN THE TRAINING FOR BACHELORS IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE» Програма підвищення кваліфікації. 20 – 27 червня 2022 р. (Люблін, Республіка Польща).

Пшенична_1.jpg

 

Пшенична Лариса Павлівна – старший викладач кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації.

Майстр спорту з художньої гімнастики.

Пшенична Лариса Павлівна народилася 18 грудня 1964 року. У 1986 році закінчила Київський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фізична культура і спорт». Отримала кваліфікацію «Тренер-викладач з художньої гімнастики», а також «Інстуктор з лікувальної фізичної культури».

Працює на посаді старшого викладача в НПУ ім. М.П. Драгоманова з 1 вересня 1994 року.

Має загальний педагогічний стаж в НПУ ім. М.П.Драгоманова 28 років.

Веде активну наукову роботу. Загалом опубліковано 26 наукових статей.

Бере активну участь у проведенні міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференції. Брала участь в дев’ятнадцяти науково-практичних конференціях.

Працює над написання дисертаційного дослідження на тему: «Методика диференційованого навчання ритмічній гімнастиці студентів спеціальних медичних груп» зі спеціальності 13.00.02 теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров`я).

Протягом усього періоду роботи проводила методичні та практичні заняття з основ спеціальної гімнастики для студентів. Є автором та розробником фізкультурно-оздоровчих музичних комплексів, які використовувалися для проведення свят «Руху, краси та здоров’я». За період 1994 – 2019 рр. створено 52 комплекси.

Пшенична Лариса Павлівна – є тренером збірної команди університету з чирлідингу. Команда неодноразово посідала призові місця чемпіонату м. Києва, та є бронзовими призерами чемпіонату України.

Нагороджена Почесною відзнакою «За активну громадську діяльність» Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України, Медаллю «Драгоманівська родина», почесними грамотами та подяками ректора НПУ імені М. П. Драгоманова.

 Сертифікати про вебінари:

 1. Учасник Всеукраїнської наукової онлайн конференції «Змішаний та дистанційний формати начання. Онлайн безпека». Отримала диплом, 21 листопада 2020.
 2. Учасник Всеукраїнської наукової онлайн конференції «Формування компетентності педагога та технологій навчання». Сертифікат за темою «Професійне зростання через самоосвіту», 16 березня 2021.
 3. Учасник Всеукраїнської практичної онлайн конференції «Якісна співпраця в освітньому середовищі». Сертифікат за темою «Навчання в соціальних мережах. Особливості організації та переваги», 19 квітня 2021.
 4. Учасник форуму «Молодь. Спорт. Майбутнє» ( Форум фахівців галузі молодіжної політики та фізичної культури спорту). 9-10 жовтня 2021.

 Підвищення кваліфікації:

 1. Пройшла онлайн навчання згідно програми підвищення кваліфікації «Juniorz - фізична культура майбутнього», 28-29 травня 2020.
 2. Пройшла онлайн навчання згідно програми підвищення кваліфікації «Здоров’язбережувальні технології. Безпечний та здоровий спосіб життя. Екологічна грамотність, 28-29 травня 2020.
 3. Програма підвищення кваліфікації «Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології», 3 травня 2022.

      НичипВікторія.jpgорук Вікторія - лаборант кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації