Кафедра веде наукові дослідження за двома напрямками:

- форми, засоби і методи фахової підготовки майбутніх вчителів;

- теорія і технологія навчання в системі освіти.

На кафедрі працює аспірантура зі спеціальностей:

13.00.02 - Теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров'я);

24.00.01 - Олімпійський і професійний спорт;

24.00.02 - Фізичне виховання різних груп населення.