буклет.jpgНаціональний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,

Факультет фізичного виховання, спорту і здоров'я,

кафедра медико-біологічних і валеологічних основ здоров'язбережувальної освіти та фізичного виховання,

запрошуємо на навчання

 Спеціальність 014 Середня освіта (здоров’я людини) освітня програма «Середня освіта (здоров’я людини) та практична психологія»

«Середня освіта (здоров’я людини) та фізична реабілітація

 I курс - на базі повної загальної середньої освіти

                                             II курс - на основі диплому молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра,

фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю

https://youtu.be/lcKW4PpO620