Наказ ректора університету № 58 від 21 березня 2022 року
«про продовження освітнього процесу в умовах воєнного стану»
 
1. Відновити проведення навчальних занять в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова з 24 березня 2022 року при цьому внести зміни до наказу від 25.02.2022р. № 5
«Про оголошення канікул в умовах воєнного стану» і викласти пункт 1 в такій редакції:
«Оголосити в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова канікули

з 28.02.2022 р. по 23.03.2022 р.».

2. Затвердити графік навчального процесу зі змінами, обумовленими встановленням канікулярного періоду згідно з наказом від 25 лютого 2022 р. №53 «Про оголошення канікул в умовах воєнного стану» зі змінами згідно п.1 цього наказу.

3. Провадження освітнього процесу за всіма освітніми програмами організувати за дистанційними технологіями навчання відповідно до затверджених на початок другого семестру 2021-2022 н.р. розкладів з використанням різних методів синхронного, асинхронного та індивідуалізованого навчання з можливістю ущільнення навчальних занять, але з дотриманням обсягу тижневого навантаження не більше 60 годин.

4. Підготовку студентів - іноземців, які виїхали до своїх країн, а також студентів - контрактників продовжувати відповідно до укладених договорів про надання освітніх послуг згідно вимог освітніх програм та з дотриманням умов оплати навчання. Використання дистанційних технологій навчання не обмежується місцем знаходження учасників освітнього процесу, тому перебування здобувачів вищої освіти та викладачів за кордоном не впливає на якість дистанційного навчання.

5. Деканам факультетів організувати внесення змін до графіків освітнього процесу спеціальностей та робочих навчальних планів освітніх програм та забезпечити організацію навчання з використанням технологій дистанційного навчання згідно затверджених розкладів навчальних занять, але з врахуванням умов воєнного стану.

6. Проректору з навчально-методичної роботи Р.М. Вернидубу забезпечити постійний моніторинг організації освітнього процесу, підготовку необхідних нормативно – методичних матеріалів щодо організації освітньої діяльності в умовах дії правового режиму воєнного стану.

 7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчально-методичної роботи Р.М.Вернидуба

та проректора з наукової роботи Г.М.Торбіна

Ректор  університету                     В. П. Андрущенко