nakaz.jpg Наказ ректора № 56 від 07 березня 2022 року «Щодо застосування норм трудового законодавства під час дії правового режиму воєнного стану»

У зв’язку з уведенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102- 9, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Кодексу законів про працю України, листа МОН України № 1/3292-22 від 28 лютого 2022 р. та для забезпечення функціонування Університету, гарантії прав і свобод працівників


Н А К А З У Ю:

1. Для організації трудової діяльності працівників Університету в дистанційному режимі деканам факультетів, керівникам інших структурних підрозділів:

1.1. Організувати постійну комунікацію з працівниками та здобувачами вищої освіти ввірених підрозділів;

1.2. Невідкладно інформувати Оперативний штаб університету (через відповідного проректора) про умови функціонування підрозділу, умови роботи та стан безпеки працівників та здобувачів вищої освіти;

1.3. До 10 березня 2022 року подати до Оперативного штабу університету (через відповідного проректора) інформацію про дистанційну роботу кожного працівника ввіреного структурного підрозділу та можливість продовження/відновлення дистанційного виконання посадових обов’язків (зокрема, з використанням корпоративної пошти Університету).

2. Працівники Університету, які з об’єктивних причин не можуть виконувати посадові обов’язки (у традиційному режимі або дистанційно), мають право подати заяву про відпустку (із збереженням заробітної плати або без збереження заробітної плати), або про звільнення. Працівникам Університету надавати усі види відпусток відповідно до Закону України «Про відпустки» та листа МОН України № 1/3292-22 від 28 лютого 2022 р.

3. Якщо керівник структурного підрозділу Університету не може зв’язатися з працівником, то необхідно табелювати його відсутність кодом «НЗ» («відсутність з нез’ясованих причин»). Після з’ясування обставин та виявлення, що причини були поважні, можна скорегувати табель кодом «І» («інші причини неявки»). Звертаємо увагу, що працівник може бути відсутній через призов (вступ) на військову службу.

4. На виконання наказу МОЗ України від 02.2022 №380 про призупинення на час воєнного стану дії наказу МОЗ України від 04.10.2021№2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням», допустити всіх відсторонених через відсутність щеплень проти коронавірусу співробітників Університету до виконання їхніх функціональних обов'язків.

5. Оплату праці працівників Університету під час дії правового режиму воєнного стану здійснювати відповідно до норм чинного законодавства у розмірі середньої заробітної плати з врахуванням фактично виконаних обсягів роботи згідно з п.п. 78 та 89 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.05.1993 р. за № 56).

6. Працівники Університету, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, або прийняті на військову службу за контрактом повідомляють про це роботодавця усіма можливими засобами для видачі наказу про увільнення працівника з роботи зі збереженням середнього заробітку, місця роботи та посади після отримання відповідних підтверджуючих документів згідно статті 119 КЗпП України.

7. За працівниками Університету, залученими відповідно до підпункту 2 пункту 1 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» до трудової діяльності осіб, щодо яких запроваджена трудова повинність, забезпечується дотримання таких стандартів, як мінімальна заробітна плата, мінімальний термін відпустки та час відпочинку між змінами, максимальний робочий час, врахування стану здоров’я особи тощо. На час залучення працюючої особи до виконання трудової повинності поза місцем її роботи за трудовим договором за нею після закінчення виконання таких робіт зберігається відповідне робоче місце (посада).

8. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчально-методичної роботи Р. М. Вернидуба та проректора з науково-педагогічної та адміністративно-господарської роботи М.С. Корця.

                   Ректор  університету                                                            В. П. Андрущенко